go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

Lịch sử và cơ sở hình thành tổ chức chủ quản thuộc các tổ chức di cư ở Đông Đức

Số lượng người di cư ở các bang Liên Bang mới thấp hơn nhiều so với các Bang thuộc Liên Bang cũ vì một số lý do. Tuy nhiên, việc nhập cư tại các quốc giaLliên Bang miền Đông nước Đức vẫn diễn ra chủ yếu thông qua hình thức  phân chia người di cư.
 Thiếu các biện pháp tuyển dụng có mục tiêu để cung cấp số người nhập cư vào các Bang, các   thành phố phía đông nước Đức mặc dù các địa phương này đều cần các lực lượng lao động.  
Ngược lại, động cơ nhập cư hoặc ở lại lâu dài giảm hơn nữa do tâm lý kỳ thị người nước  ngoài hiện có, vốn gần đây đã tăng mạnh trở lại. Khoảng 10,6 triệu người có quốc tịch nước ngoài sống ở Đức.
Trong số này, tối đa là 0,6 triệu người ở các Tiểu Bang thuộc Liên bang mới, đó là lý do tại sao chủ đề di cư không thực sự được tính đến cho đến năm 2014. Người ta nói về người di cư nhiều hơn là nói với người di cư và hiện tượng “bài ngoại không có người nước ngoài” là điều dễ thấy. Do đó, các nhóm lợi ích của các tổ chức di cư Đông Đức có các chủ đề trong chương trình nghị sự khác với các chủ đề của các Tiểu Bang Tây Đức.

Kể từ năm 1997, các cuộc họp và hội nghị khác nhau của các cộng đồng khu vực gồm các hội đồng di cư và hội đồng cố vấn người nước ngoài từ các quốc gia liên bang mới đã được tổ chức. Ngoài ra, mục đích là nêu rõ lợi ích của các hội đồng di cư miền đông, thảo luận về những thách thức và vấn đề đặc biệt, cũng như tiềm năng của những người di cư ở miền đông nước Đức, và phối hợp các hoạt động. Tại các cuộc họp này, đại diện của các hội đồng di cư từ Mecklenburg-Western Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen và Thuringen đã gặp nhau nhiều lần.
Do thiếu kinh phí để kiểm soát và điều phối, không có mạng lưới nào có thể xuất hiện từ những nỗ lực này.

Vào đầu năm 2018, một nhóm đại diện từ tất cả các mạng lưới nhà nước Đông Đức của MO (hội đồng phát ngôn viên lâm thời) đã được thành lập để hỗ trợ việc thành lập một tổ chức bảo trợ cho các tổ chức di cư ở Đông Đức.
Nhiệm vụ của tổ chức bảo trợ sẽ là đại diện về mặt chính trị cho các mối quan tâm của Đông Đức ở cấp liên bang và đưa ra các chi tiết cụ thể về nhập cư của Đông Đức.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2018, hội nghị đầu tiên của các tổ chức di cư ở Đông Đức đã diễn ra tại Berlin. Cơ quan chủ quản  của các tổ chức di cư ở Đông Đức (DaMOst) ”chính thức được thành lập.

DaMOst tập hợp tiềm năng hiện có của người di cư dưới một mái nhà và do đó có thể là một cơ quan ngôn luận mạnh mẽ cho những người  di cư hội nhập sống ở Đông Đức.
DaMOst đại diện cho hơn 300 tổ chức và cá nhân di cư có nguồn gốc di cư ở Đông Đức.

Điều lệ

Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland - DaMOst e.V. ( bằng tiếng Đức)

Satzung (*.pdf-Datei, 351 KB)