go to the content
de  |  en  |  ru  |  ar  |  vn  |  fa  | 
     
DaMOst

Cơ sở điều hành

Kontakt

Ayman Qasarwa là (Giám Đốc  điều hành)

Ayman Qasarwa là giám đốc điều hành của DaMOst e.V. từ năm 2019 và điều phối sự hợp tác giữa 5 mạng lưới nhà nước ở miền đông nước Đức.

Ông đã có kinh nghiệm trong công việc cơ bản về di cư và hội nhập ở Thüringen, nơi sau khi học kỹ thuật điện, ông đã đồng sáng lập Ban cố vấn cho người nước ngoài của Thành phố Weimar vào năm 2000, trong đó ông là chủ tịch từ năm 2006.

Năm 2015, ông đồng sáng lập mạng lưới các tổ chức di cư của bang Thuringen (MigraNetz Thüringen) và là Giám đốc điều hành của tổ chức này từ năm 2020.
Ayman cam kết gắn kết và tham gia công tá xã hội cũng như quyền bình đẳng trong cuộc sống cho  tất cả MỌI NGƯỜI.

 

 

Tên và nhiệm vụ của tất cả nhân viên DaMOst có thể được tìm thấy trên trang web tiếng Đức của chúng tôi tại đây>>>